Istoric

CAR       ♦    ACT CONSTITUTIV     al Clubului Alpin Roman

     inregistrat la nr. 38031/1936
     Sentinta Tribunalului Ilfov S.1.c.c. nr. 97 din 18 septembrie 1936
     Registrul persoanelor juridice 64/1936
     Arhivele statului – Bucuresti dosar 218-6036/1936

   Subsemnatii, membri fondatori ai Clubului Alpin Roman, cu domiciliul ales, pentru acest act, in       Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 8, constituim, in baza prezentului act si a statutelor anexe care fac parte integranta din acest act, o asociatie de alpinism.
Numele asociatiei este "Clubul Alpin Roman" sau prescurtat C.A.R.
Scopul asociatiei rezida in promovarea alpinismului pur si punerea in valoare prin lucrari si marcaje,. adaposturi, ascensiuni noi etc., etc., a tinuturilor de stanca, putin cercetate sau pana recent necunoscute.
Durata asociatiei este nelimitata.
Numarul membrilor este de asemeni nelimitat.
Patrimoniul initial il evaluam la suma de lei 50.000 dintre care lei 40.000 in numerar iar lei 10.000 in materiale.
Subscrisii, membri fondatori exercitand si atributiunile de adunare generala de constituire, am ales conform prevederilor statutare urmatorul comitet: inginer, inspector Gheorghe Frim – presedinte, 
avocat Nicolae Dimitriu – vicepresedinte, doctor Vasile Steopoe – secretar general, doctor farmacist Petre Ilie Juster – casier; membri – inginer Stefan Vasiliu, inginer Adrian Filipescu, inginer Vasile Nicolau, Petre Balaceanu din B.N.R.; cenzori – Dumitru Teodoru, Ion Sincan.
In puterea actului constitutiv si a statutelor anexate, declaram constituita asociatia de alpinism  "Clubul Alpin Roman" sub rezerva obtinerii autorizatiei legale de functionare.
Totodata, autorizam si dam depline puteri d-lui inginer inspector Gheorghe Frim ca singur sau asistat de un avocat sa ceara, pentru noi si in numele nostru, investirea asociatiei noastre cu personalitete juridica, conform legii, in care scop mandatarul nostru va formula, semna si sustine, cu drept de reprezentare, indeplinirea formalitatilor pentru a duce la bun sfirsit mandatul ce i-am conferit.
Va consimti eventual la orice modificare a statutelor, ordonate de imperativul legii, facind si semnind in numele nostru orice declaratie in legatura cu cele de mai sus.
Va putea cere de la instantele administrative si judecatoresti orice acte, copii si certificate in legatura cu executarea citatului mandat.

Facut in 5 exemplare in Bucuresti, azi iulie 1936.

Avocat Nicolae Dimitriu, inginer Gheorghe Frim, doctor Vasile Steopoe, Ion Sincan, Petre Balaceanu, Dumitru Teodoru, Ion Dunareanu, Petre Suteanu, doctor farmacist Petre Ilie Juster, , Constantin Ticu, doctor Leova Stoliar, Gheorghe Marinescu, Carol Schefler, Ion Manoff, avocat Petre Anca, doctor Petre Georgescu, Niculae Baticu, Mircea Cassasovici, inginer Adrian Filipescu, Sorin Tulea, doctor Barbu Nestorescu.

Redactor si martor pentru identitate,
avocat Paul Nedelcovici

 

       ♦♦   ACT CONSTITUTIV  al Clubului Alpin Roman din data de 06.01.1990, autentificat sub nr.520/12.01.1990 si inregistrat cu Sentinta nr. 5/15.01.1990 Jud. Sector 1, Bucuresti

Astazi 06.01.1990, vechi membri ai Clubului Alpin Roman, fondatori, membri in ultimul Comitet, ca si ceilalti membri in viata, impreuna cu multi alpinisti din perioada 1948-1990, intruniti azi, au hotarat reinfiintarea Clubului Alpin Roman pe baza unui nou Statut. Din discutii mai vechi Statutul nou a fost intocmit, citit si aprobat de noi, acum.
In aceasta adunare de constituire am ales urmatorul Comitet provizoriu pana la Adunarea Generala ce va avea loc in luna mai a.c.
Presedinte: 
 ing. Cunescu Sergiu
Vicepresenti: Baticu Niculae si Coman Ioan
Secretar: 
Mircea Craciunescu
Casier:   Sorin Tulea
Cenzori supleanti:  Constantin Georgescu, Emil Fomino, Moise PompiliuCenzori: Bucur Gheorghe, Mircea Gheorghiu, Dorin Grigorescu
Membri: Cartian Ioana, Horea Irina, Antemir Cristian, 
Beleaua Andrei, Diculescu Petre, Fratu Ilie, Fratu Octavian, Georgescu Tiberiu, Hurbean Tudor, Manof Ion, Ordeanu Mircea Marian, Petrusca Vladimir, Popescu EugenRusu Eugeniu, Stan Florin, Sandulescu Mircea, Sbranca Elena, Udrea Gheorghe, Tulea Sorin, Badila Ion, Boitor Ion.

 Redactat la 6 ian. 1990 de Eugen Popescu

  Autentificat sub nr. 520/12.01.1990 de Notariatul de Stat al Municipiului Bucuresti

♦   In anul 1931, cativa membri ai Turing Clubul Romaniei ( asociatie infiintata in 1926 ), care faceau ascensiuni alpine mai dificile, au format Gruparea Alpina in cadrul acestei asociatii. Gruparea Alpina era formata din: Alexandru Beldie, Traian Belitoreanu, Nicolae Comanescu, Nicolae Dimitriu, Gheorghe Frim, Gheorghe Georgescu, Vasile Nicolau si Ioan Sincan. In luna aprilie 1933, aceasta grupare s-a desprins din Turing Clubul Romaniei si s-a inscris in asociatia ADMIR ( Asociatia Drumetilor din Muntii Iubiti ai Romaniei – fondata in 1929 ). Un an mai tarziu, martie 1934, unii dintre ei ( 7 ) la care s-au alaturat si altii noi ( 14 ) au avut prima tentativa de a constitui Clubul Alpin Roman, dar fara sa emita un Act Constitutiv ci numai un Statut prin care, printre altele, confiscau practic Buletinul Alpin al ADMIR publicatie care aparea de la inceputul anului 1933. Acest Statutul, in lipsa unui Act Constitutiv, nu a putut fi inregistrat oficial la Judecatorie deoarece oricum continutul lui nu era in concordanta cu prevederile Legii persoanelor juridice nr. 21/1924, astfel incat aceasta entitate a existat neoficial pana in septembrie 1936 si a publicat Buletinul Alpin sub egida Clubului Alpin Roman. La aceasta incercare de a infiinta Clubul Alpin Roman au participat: Petre Balaceanu, Mircea Badea, Alexandru Beldie, Traian Belitoreanu, Nicolae Comanescu, Nicolae Dimitriu, Gheorghe Frim, Alexandru Frim, Petre Juster, Alexandru Meidlinger, Gheorghe Murgeanu, Vasile Nicolau, Emil Simionescu, Radu Sturdza, Ion Sincan, Alexandru Steopoe, Alexandru Tipei, V.I. ( Dumitru ) Teodoru, Ion Udriste-Olt, Stefan Vasiliu si George Velescu.

♦   Doi ani si jumatate mai tarziu, in luna iulie 1936, o parte dintre acestia ( 5 ) la care s-au alaturat si altii noi ( 15 ), au incercat inca o data contituirea Clubului Alpin Roman. In acest sens, au elaborat un Act Constitutiv si un nou Statut pe care au reusit sa le inregistreze oficial la Tribunalul Ilfov cu Sentinta nr. 97/18 septembrie 1936. Cei care au participat de aceasta data, si considerati oficial membrii fondatori,  sunt:  Nicolae DimitriuGheorghe Frim, Vasile Steopoe, Ion SincanPetre BalaceanuDumitru Teodoru, Ion Dunareanu, Petre Suteanu, Petre Ilie Juster, Constantin Ticu, Leova Stoliar, Gheorghe Marinescu, Carol Schefler, Ion Manof, Petre Anca, Petre Georgescu, Niculae Baticu, Mircea Cassasovici, Adrian Filipescu, Dorin Tulea si Barbu Nestorescu. Primul Consiliu Director a avut componenta: Gheorghe Frim – presedinte; Nicolae Dimitriu – vicepresedinte; Vasile Steopoe – secretar general; Petre Ilie Juster – casier'; membrii: Stefan Vasiliu, Adrian Filipescu, Vasile Nicolau, Petre Balaceanu, iar Comisia de Cenzori era formata din Dumitru Teodoru si Ion Sincan.

♦   In perioada 1938-1939, Consiliul Director a avut componenta: Vasile Steopoe – presedinte; Nicolae Dimitriu – vicepresedinte; Victor Knapp – secretar general; Barbu Nestorescu – casier; si membrii: Radu Titeica, Petre Balaceanu, Niculae Baticu si Gheorghe Creanga, iar Comisia de Cenzori era formata din Dumitru Teodoru, Dan Popescu si Gogu Ionescu. In aceasta perioada Clubul Alpin Roman a construit Sediul din Bucuresti, Caminul Alpin din Busteni si refugiul Costila. Tot in aceasta perioada Clubul Alpin Roman a devenit membru UIAA.

♦   In anul 1940 au fost infiintate primele comisii de activitati ale CAR: Comisia Alpina: Niculae Baticu, Dan Popescu si Sorin Tulea; Comisia Caminului Busteni: Vasile Steopoe, Gheorghe Frim si Nicolae Dimitriu; Comisia Refugiului Costila: Niculae Baticu, Ion Marinescu si Ion Sincan; Comisia Buletinul CAR: Vasile Steopoe; Comisia de constructii si marcaje: Gheorghe Frim, Nae Dimitriu, Radu Titeica si Barbu Nestorescu.

♦  In perioada 1940 – 1944, Consiliul Director a avut componenta: Vasile Steopoe – presedinte; Petre Georgescu – vicepresedinte; Gheorghe Creanga – secretar general; Dan Popescu – casier; si membrii: Radu Titeica, Nicolae Dimitriu, Niculae Baticu si Ion Marinescu, iar Comisia de Cenzori era formata din Petre Balaceanu, Gogu Ionescu si Barbu Nestorescu.

♦   In anul 1948, regimul comunist a dizolvat Clubul Alpin Roman si i-a confiscat tot patrimoniul, prin Hotarare a Consiliului de Ministri.