Adunari Generale CAR

♦ Adunarea Generala CAR din 28 ianuarie 2015

S-a aprobat mutarea sediului asociatiei in str. Calusei, nr. 10, sector 2, Bucuresti – S-a aprobat infiintarea Sucursalei CAR Bucuresti – S-a aprobat infiintarea Sucursalei CAR Cluj Napoca.

publicat 29 ian.2015

♦ Adunarea Generala CAR din 24 decembrie 2014

S-a aprobat propunerea Consiliului Director in ceea ce priveste excluderea din Clubul Alpin Roman  a urmatoarelor persoane: Vasilescu Dan Silviu, Fodoreanu Dumitru, Simion Laurentiu, Sardan Daniel si Manea Cezar.

publicat 27 dec. 2014

 ♦ Adunarea Generala CAR din 8 decembrie 2014.

S-a aprobat modificarea Statutului. Au fost revocati membrii Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori  inscrisi sau neinscrisi in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si au fost alesi:  Pupeza Michael – presedinte, Sandulescu Mircea – vicepresedinte, Popescu Eugen – secretar general, Popa Vlad, Griigori Virgil, Becea Liliana si Ardelean Cosmin – membri CD si cenzorii Teodorescu Ciprian, Kovacs Ana Maria si Badarau Rodica. 

publicat 10 dec. 2014 

♦ Adunarile Generale CAR din 6 aprilie 2013 si 10 mai 2013

Persoane care s-au erijat in reprezentante ale asociatiei,calitate pe care instanta o respinsese in anul 2012,  au convocat si organizat aceasta adunare generala nestatutara.  Prin Incheierea din 16.05.2013 instanta a respins cererea de inscriere a modificarii Statutului, a componentei Consiliului Director si Comisiei de Cenzori, ca neintemeiata.

publicat 25 mai 2013 

♦ Adunarea Generala din 9 ianuarie 2011

Persoane care si-au arogat calitatea de reprezentante ale asociatiei, calitate pe care instanta nu s-a pronuntat niciodata, au convocat si au organizat nestatutar aceasta adunare generala. Prin Incheierile din 24.02.2011 si 26.04.2012 instanta a respins cererea de inscriere cu privire la Componenta Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori, pentru lipsa calitatii de reprezentant al asociatiei, respectiv ca neintemeiata.

publicat 26 aug. 2012

♦ Adunarea Generala CAR 6 mai 2006

Prin Incheierea din 15.06.2006 instanta a luat act si a dispus inscrierea modificarii Statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Instanta nu a luat act de nici o modificare a componentei Consiliului Director sau a Comisiei de cenzori.  .

Adunarea Generala CAR 23 februarie 2003

Prin Incheierea din 13.03.2003 instanta a luat act si a dispus inscrierea modificarii Statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Instanta nu a luat act de nici o modificare a Consiliului Director sau a Comisiei de cenzori.  .

♦ Adunarea Generala CAR 24 mai 2002

Prin Incheierea din 10.06.2002 instanta a luat act si a dispus inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor modificarea Statutului si a componentei Consiliului Director: Sandulescu Mircea – presedinte; Pupeza Mihai – vicepresedinte; Popescu Eugen – secretar general; Surcel Liviu – membru; Sandulescu Mihai – membru.